Udział uczniów w Patriotycznych pośpiewankach – uroczystość zorganizowana dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz hymnu. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszej szkoły poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu.