W niedzielę 19 listopada 2023 r. obchodzimy VII Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka, pod hasłem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Ogrzej ciepłem” i zebrała ubrania dla najuboższych, które dostarczyliśmy do punktu Caritas w Łodzi. Również z tej samej okazji uczniowie z klasy 6a wzięli udział w akcji Caritas „Pleć i módl się” i wykonali dwadzieścia różańców, które zostaną wręczone najuboższym w łódzkiej katedrze podczas uroczystości 19 listopada.

Szkolne Koło Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, którzy podarowali ciepłe ubrania.