24 listopada uczniowie klasy 3b uczestniczyli w warsztatach “Mały Patriota” w  Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej. Uczniowie rozmawiali o patriotyzmie oraz słynnych Polakach, m.in. Józefie Piłsudskim.